Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Selectielijst

DUTO wiki > Begrippen > Selectielijst

Definitie

Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden.

Toelichting

Met selectielijsten maakt een overheidsorganisatie bekend hoe en wanneer ze informatie selecteert voor vernietiging. Dit heeft twee doelen. Ten eerste maakt het voor belanghebbenden duidelijk hoe lang informatie bewaard wordt. Daarom zijn selectielijsten officiële publicaties. Ten tweede is een selectielijstBeschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden. een praktisch instrument waarmee bepaald wordt of en wanneer een informatieobjectEen op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. vernietigd moet worden. 

Bronverwijzingen

De DUTO-definitie is gebaseerd op de definitie in de ANV (lemma 118): "Staat van categorieën archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. en archiefbestanddelen die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording, onder opgave van de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden."

Publicatiestatus

Gepubliceerd
wiki Nationaal Archief