Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Toegankelijke informatie

DUTO wiki > Begrippen > Toegankelijke informatie

Definitie

Informatie die binnen redelijke tijd vindbaar en bruikbaar is.

Toelichting

'Toegankelijk' is een breed begrip. De DUTO-eisen specificeren wat informatie precies is als ze toegankelijk is.   

Bronverwijzingen

De DUTO-definitie is gebaseerd op de definitie 'toegankelijke staat' van de [[DUTO:Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen

|ANV]] (lemma 145): "Toestand van een archief, archiefafdeling of archiefbestanddeel waarin de archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995. en de gegevens in de archiefbescheiden binnen redelijke tijd gevonden en raadpleegbaar gemaakt kunnen worden." DUTO vervangt  'raadpleegbaar' door het bredere begrip 'bruikbaar'. Dit omdat het bij digitale informatie ook belangrijk is dat het op andere manieren verwerkt kan worden.

Publicatiestatus

Gepubliceerd
wiki Nationaal Archief