Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Toegankelijkheidsniveau

DUTO wiki > Begrippen > Toegankelijkheidsniveau

Definitie

Vastgestelde set kwaliteitseisen voor de toegankelijkheid van informatieobjecten die behoren tot een bepaalde risicoklasse.

Toelichting

Een organisatie kan verschillende toegankelijkheidsniveaus definiëren (bijvoorbeeld laag - midden - hoog) voor verschillende risicoklassen van informatieobjecten. Voor elk toegankelijkheidsniveauVastgestelde set kwaliteitseisen voor de toegankelijkheid van informatieobjecten die behoren tot een bepaalde risicoklasse. is vastgelegd aan welke van de DUTO-eisen minimaal voldaan moet worden om de risico's acceptabel te houden. Aan een toegankelijkheidsniveau kunnen ook organisatiespecifieke kwaliteitseisen worden toegevoegd. 

Bronverwijzingen

  • Eigen definitie.
  • Vergelijkbaar met het begrip (kwaliteits)klasse in ISO 9000).
  • De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid  (deel II) spreekt van een beheerregime: een verzameling normen en regels voor het informatiebeheer. Het toegankelijkheidsniveau is onderdeel van een beheerregime.

Publicatiestatus

Gepubliceerd
wiki Nationaal Archief