Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Toegankelijksheidsniveau

DUTO wiki > Begrippen > Toegankelijksheidsniveau

Definitie

Beschrijving van een verzameling kwaliteitseisen ten aanzien van de duurzame toegankelijkheid van informatie.

Toelichting

Niet alle overheidsinformatieInformatie die de overheid zelf maakt of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. hoeft aan dezelfde kwaliteitseisen met betrekking tot toegankelijkheid te voldoen. Door van definiëren van toegankelijkheidsniveaus kan hierin onderscheid worden gemaakt.

Bronverwijzingen

  • Eigen definitie.
  • Vergelijkbaar met het begrip (kwaliteits)klasse in ISO 9000).

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief