Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Verklaring van vernietiging

DUTO wiki > Begrippen > Verklaring van vernietiging

Definitie

Een verklaring of procesSamenhangend geheel van stappen en procedures voor de uitvoering van een taak.-verbaal waarin de vernietiging van informatieobjecten wordt vastgelegd.

Toelichting

In de verklaring wordt vastgelegd wanneer, op welke wijze en op welke grond informatieobjecten zijn vernietigd. De grondslag voor vernietiging wordt gevormd door een vastgestelde selectielijstBeschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden..

Bronverwijzingen

Archiefbesluit 1995: artikel 8

Publicatiestatus

Gepubliceerd
wiki Nationaal Archief