Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Zaak

DUTO wiki > Begrippen > Zaak

Definitie

Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.

Bronverwijzingen

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief