Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Zorg

DUTO wiki > Begrippen > Zorg

Definitie

De algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van de overheidsorganen voor de uitvoering van de Archiefwet, elk op eigen terrein.

Toelichting

In DUTO gaat het begrip 'zorgDe algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van de overheidsorganen voor de uitvoering van de Archiefwet, elk op eigen terrein.' over (alleen) de bestuurlijke verantwoordelijkheid van een overheidsorgaanOrganisatie die volgens de Archiefwet 1995 een overheidsorgaan is. voor de uitvoering van de Archiefwet. Deze verantwoordelijkheid betreft in het bijzonder doeltreffende interne regelingen voor het beheer, en financiële, personele en materiële hulpmiddelen. De uitvoerende verantwoordelijkheid voor het beheer kan bij iemand anders belegd zijn. DUTO doet alleen uitspraken over het beheer, niet over de zorg.

Bronverwijzingen

Memorie van toelichting op de Archiefwet.

Publicatiestatus

Gepubliceerd
wiki Nationaal Archief