Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Zorgdrager

DUTO wiki > Begrippen > Zorgdrager

Definitie

Degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorgDe algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid van de overheidsorganen voor de uitvoering van de Archiefwet, elk op eigen terrein. voor de archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995..

Toelichting

In de Archiefwet 1995 staat wie op welk moment de zorgdragerDegene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden. is:

  • Departement: de minister
  • Gemeente: het college van burgemeester en wethouders
  • Provincie: het college van gedeputeerde staten
  • Overige overheidsorganen: het dagelijks bestuur (als dat er niet is: het bestuur)
  • Andere gevallen: de persoon met openbaar gezag bekleed


Door overbrengingVerplichte procedure uit de Archiefwet om overheidsinformatie die blijvend bewaard moet worden na uiterlijk twintig jaar aan een daarvoor aangewezen archiefbewaarplaats over te dragen kan het zorgdragerschap wijzigen.

Bronverwijzingen

Archiefwet 1995.

Publicatiestatus

Gepubliceerd


wiki Nationaal Archief