Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Eigenschap:Afkorting

KennismodelDuurzame Toegankelijkheid
TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap “Afkorting” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

A

A Glossary of Archival and Records Terminology +SSA-Glossary  +
Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur (1992) +Aiob  +
Actieplan Open overheid +AOO  +
Archiefbesluit 1995 +Ab1995  +
Archiefregeling +AR  +
Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen +ANV  +
Archiefvisie (2011) +AV  +
Archiefwet 1995 +AW1995  +

B

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten (2011) Deel 1 - 4 +BIHG  +
Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (2009) Deel I - III +BIHR  +
Belangen in balans: Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd +BiB  +

D

Digitalisering en archivering informatiehuishouding (2013) +DTR.0  +
Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (Rijksoverheid, 2012) +DDD (EAR)  +
Duurzaam Digitaal Depot - Programma van eisen (2010) +ED3  +
Duurzaamheid duurt het langst +EGI2014  +

H

Hergebruik overheidsinformatie en Open Data (2011) +HoOd  +

I

I-strategie Rijk (2011) +I-strat. 1  +
ISO 14721:2012 en: Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model +ISO14721  +
ISO 15489-1:2001 (nl): Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen +ISO15489-1-NL  +
ISO 15489; Records management (2001) Part 1 - 2 +NEN15489/1-2  +
ISO 16175 Principles and functional requirements for records in electronic office environments. (2010) Part 1-3 +NEN16175/1-3  +
ISO 23081; Information and documentation - Records managements processes - Metadata for records (2006) Part 1 - 2 +NEN23081/1-2  +
ISO 30300-30302 Management systems for records, Requirements, Fundamentals and vocabulary, Guidelines for implementation (2011-2015) +NEN30300-303002  +
ISO 9000:2005: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst +ISO9000  +

K

Kabinetsvisie Informatie op Orde (2006) +IoO  +
(vorige 25) (volgende 25)
wiki Nationaal Archief