Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Eigenschap:Definitie

KennismodelDuurzame Toegankelijkheid
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap “Definitie” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

A

Aggregatie +Een informatieobject dat is samengesteld uit andere informatieobjecten (de componenten van de aggregatie).
Archiefbescheiden +Informatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995.
Archiefbewaarplaats +Een bij of volgens de Archiefwet 1995 aangewezen bewaarplaats die het beheer van blijvend te bewaren overheidsinformatie als taak heeft en daarin gespecialiseerd is.
Archiefruimte +Een ruimte, bestemd of aangewezen, voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging.
Archiefstuk +Enkelvoud van 'archiefbescheiden'.
Authentiek informatieobject +Informatieobject waarvan kan worden bewezen: a) dat het is wat het beweert te zijn; b) dat het opgemaakt of verzonden is door de persoon die beweert het te hebben opgemaakt of verzonden, en c) dat het opgemaakt of verzonden is op het tijdstip als aangegeven.

B

Beheeromgeving +Geheel van voorzieningen waar een beheerder over kan beschikken om informatie te beheren.
Bestandsformaat +De code waarin digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen in een computerbestand.
Bewaartermijn +De termijn waarna de zorgdrager een informatieobject moet vernietigen dat voor vernietiging in aanmerking komt.
Bronapplicatie +Eerste beheerapplicatie van een informatieobject.
Bronproces +Het werkproces waarin een informatieobject is ontvangen of opgemaakt.

C

Categorie +Aanduiding van een verzameling entiteiten met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals vastgelegd in een classificatieschema.
Classificatie +Ordening van entiteiten in categorieën op basis een classificatieschema.
Classificatieschema +Aanduiding van het systematisch ordenen van entiteiten in categorieën.
Computerbestand +Geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door een elektronisch apparaat (computer, smartphone, videorecorder enzovoort) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken.
Context +De entiteiten die direct en/of indirect de inhoud, structuur en wijze van bevraging van een informatieobject bepalen.
Conversie +Het omzetten van een informatieobject van het ene medium naar het andere, of van het ene formaat naar het andere.

D

Digitaal depot +Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale informatie mogelijk maakt.
Duurzaam bestandsformaat +Bestandsformaat dat als geschikt is beoordeeld voor de vastlegging van een duurzaam informatieobject.
Duurzaam informatieobject +Informatieobject dat voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitscriteria gedurende de hele beoogde levensduur.
Duurzaam toegankelijk +Toegankelijk betekent vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar voor degenen die er recht op hebben, vanaf het moment van ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid van de informatie bestand is tegen veranderingen van elke aard.

E

Eis +Behoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is.
Entiteit +Elk concreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen
Essentiële kenmerken +De kenmerken van een informatieobject die de maatstaf zijn voor het vaststellen van de authenticiteit van het informatieobject.
Export +Presentatie van een informatieobject in een vorm geschikt voor machinale interpretatie.
(vorige 25) (volgende 25)
wiki Nationaal Archief