Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

wiki Nationaal Archief

Semantisch zoeken

[zoekopdracht bewerken]| Ingesloten code weergeven


Vorige     Resultaten 21– 40    Volgende        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Bron Bron# Afkorting Beschrijving    
ISO 15489-1:2001 (nl): Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen ISO 15489-1:2001 (nl): Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen ISO15489-1-NL NEN-ISO 15489-1 geeft advies over het beheer van archiefbescheiden van archiefvormende organisaties, publiek- en privaatrechtelijk, voor interne of externe gebruikers.
ISO 15489; Records management (2001) Part 1 - 2 ISO 15489; Records management (2001) Part 1 - 2 NEN15489/1-2
ISO 16175 Principles and functional requirements for records in electronic office environments. (2010) Part 1-3 ISO 16175 Principles and functional requirements for records in electronic office environments. (2010) Part 1-3 NEN16175/1-3
ISO 23081; Information and documentation - Records managements processes - Metadata for records (2006) Part 1 - 2 ISO 23081; Information and documentation - Records managements processes - Metadata for records (2006) Part 1 - 2 NEN23081/1-2
ISO 30300-30302 Management systems for records, Requirements, Fundamentals and vocabulary, Guidelines for implementation (2011-2015) ISO 30300-30302 Management systems for records, Requirements, Fundamentals and vocabulary, Guidelines for implementation (2011-2015) NEN30300-303002
ISO 9000:2005: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst ISO 9000:2005: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst ISO9000 ISO 9000 beschrijft grondbeginselen van kwaliteitsmanagementsystemen en specificeert de terminologie voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Kabinetsvisie Informatie op Orde (2006) Kabinetsvisie Informatie op Orde (2006) IoO
Memorie van toelichting Archiefwet 1995 Memorie van toelichting Archiefwet 1995 TAW
Modernisering informatiehuishouding door invoering digitaal documentbeheer (informatie van waarde) (2009) Modernisering informatiehuishouding door invoering digitaal documentbeheer (informatie van waarde) (2009) IvW.1
Modular Requirements for Records Systems (2010) Modular Requirements for Records Systems (2010) Moreq
NEN 2082:2008 nl: Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur NEN 2082:2008 nl: Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur NEN2082
NEN 2084:2012 nl: Taxonomie van documenttypen NEN 2084:2012 nl: Taxonomie van documenttypen NEN2084
NEN-ISO 16175-1:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen. NEN-ISO 16175-1:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen. NEN16175/1
NEN-ISO 16175-3:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen for archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen NEN-ISO 16175-3:2010 en: Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen for archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen NEN16175/3
NEN-ISO 23081-1:2006 nl: Informatie en documentatie - Processen voor informatie- en archiefbeheer - Metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes NEN-ISO 23081-1:2006 nl: Informatie en documentatie - Processen voor informatie- en archiefbeheer - Metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 1: Principes NEN23081-1 De NEN-ISO 23081 biedt een kader voor het aanmaken, beheren en gebruiken van metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement met daarin ook aandacht voor de implementatie en toepassing van metagegevens, dit alles binnen het raamwerk van de NEN-ISO 15489: Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement. De norm stelt het niet verplicht om een bepaalde reeks metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement in te voeren omdat de details van deze metagegevens van elkaar zullen verschillen naar gelang de eisen van de organisatie of specifieke eisen inzake jurisdictie. De norm behandelt echter wel de belangrijkste bestaande reeksen metagegevens en doet dat overeenkomstig de eisen van de NEN-ISO 15489. Deel 1 biedt een kader voor het aanmaken, beheren en gebruiken van metagegevens bij informatie- en archiefmanagement en geeft uitleg over de leidende principes. De Archiefregeling verwijst in artikel 19 naar de NEN-ISO 23081.
NEN-ISO 23081-2:2009 nl: Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten NEN-ISO 23081-2:2009 nl: Informatie en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 2: Conceptuele en implementatieaspecten NEN23081-2 De NEN-ISO 23081 biedt een kader voor het aanmaken, beheren en gebruiken van metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement met daarin ook aandacht voor de implementatie en toepassing van metagegevens, dit alles binnen het raamwerk van de NEN-ISO 15489: Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement. De norm stelt het niet verplicht om een bepaalde reeks metagegevens ten behoeve van informatie- en archiefmanagement in te voeren omdat de details van deze metagegevens van elkaar zullen verschillen naar gelang de eisen van de organisatie of specifieke eisen inzake jurisdictie. De norm behandelt echter wel de belangrijkste bestaande reeksen metagegevens en doet dat overeenkomstig de eisen van de NEN-ISO 15489. Deel 2 geeft een toelichting op en achtergrondinformatie bij deel 1 en geeft richtlijnen voor de implementatie van deel 1. De Archiefregeling verwijst in artikel 19 naar de NEN-ISO 23081.
NORA 3.0, Principes voor samenwerking en dienstverlening (2010) NORA 3.0, Principes voor samenwerking en dienstverlening (2010) NORA.3
NPR-ISO/TR 15489-2:2001: nl Informatie en documentatie - Archiefbeheer - Deel 2: Richtlijnen1: Algemeen NPR-ISO/TR 15489-2:2001: nl Informatie en documentatie - Archiefbeheer - Deel 2: Richtlijnen1: Algemeen NPR-ISO/TR 15489-2
Overheid.nl Web Metadata Standaard, versie 4.0 Overheid.nl Web Metadata Standaard, versie 4.0 OWMS40
PROV Overview PROV Overview PROV Provenance is information about entities, activities, and people involved in producing a piece of data or thing, which can be used to form assessments about its quality, reliability or trustworthiness. The PROV Family of Documents defines a model, corresponding serializations and other supporting definitions to enable the inter-operable interchange of provenance information in heterogeneous environments such as the Web. This document provides an overview of this family of documents.
Vorige     Resultaten 21– 40    Volgende        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
wiki Nationaal Archief